CO2-analyse

Gebruik onze CO2-analyse om inzicht te krijgen in welke stappen jouw bedrijf kan zetten om de CO2-uitstoot te reduceren.

Waarom?

Je CO2-uitstoot minimaliseren is één van de stappen die bedrijven moeten zetten om klimaatverantwoord te ondernemen. Met een goede CO2-analyse krijg je inzicht in waar de quick wins zitten en kan je op een transparante manier met uw klanten communiceren over de milieuprestaties.

Kan je CO2 compenseren of CO2-neutraal worden?

Om klimaatverantwoord te ondernemen, moeten we actief stappen zetten om alle vermijdbare CO2-uitstoot te verminderen. CO2 blijft honderden jaren in de atmosfeer, dus het minimaliseren van uitstoot is cruciaal.

Hoewel bomen CO2 kunnen ‘compenseren’ door evenveel CO2 op te nemen als er is uitgestoten, vermijden we het gebruik van termen als CO2-compensatie of CO2-neutraal. De CO2 die vrijkomt door de verbranding van olie of gas was zonder menselijk handelen nog miljarden jaren veilig in de aardbodem opgeslagen. Dat heeft de voorkeur boven de opslag van CO2 in bomen. Daarom is het doel altijd om CO2-uitstoot te minimaliseren.

Een andere reden waarom wij niet over CO2-compensatie of CO2-neutrale producten spreken is omdat deze termen de indruk wekken dat er geen negatieve effecten zitten aan overmatige consumptie. Deze woorden stimuleren daardoor onbewust overconsumptie. Hierdoor associëren veel klimaatbewuste consumenten deze termen met greenwashing.

Het is ook uitdagend om alle uitstoot in de productieketen nauwkeurig te meten. Officiële CO2-uitstootnormen zijn soms gebaseerd op politieke keuzes, wat kan leiden tot vertekende resultaten. Het vaststellen van een product als CO2-neutraal vereist uitgebreid onderzoek, wat kostbaar en zelfs dan niet altijd betrouwbaar is.

In onze visie gebruik je CO2-analyses enkel om een beeld te krijgen waar de meeste terreinwinst te behalen is. Op basis van de uitkomsten ga je aan de slag om zo effectief als mogelijk maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot te minimaliseren. In plaats van precies genoeg bomen planten om “CO2-neutraal” te worden ga je daarnaast aan de slag om zoveel mogelijk bomen te planten. Zo maak je maximale impact, voorkom je de associatie met greenwashing en voorkom je dure onderzoeken.

Wat bieden wij?

Wij geven jouw organisatie handvaten om de CO2-uitstoot te minimaliseren. Daarvoor hebben wij een CO2-analyse ontwikkelt op basis van het GHG-protocol, dé internationale standaard op het gebied van CO2-analyses. Wij hebben het GHG-protocol aangepast om rekening te houden met de Nederlandse realiteit. Voor de CO2-emissiefactoren hanteren wij de factoren zoals vastgesteld door de Rijksoverheid en Milieu Centraal.

In onze analyse wordt uitstoot die direct gelinkt is aan jouw organisatie (bijvoorbeeld brandstofverbruik) altijd meegenomen. Ook indirecte uitstoot (bijvoorbeeld van de productie van goederen die je importeert) kan worden meegenomen. Zo brengen wij alle uitstoot tot Scope 2 en deels Scope 3 in kaart. Wij doen altijd eerst een intake om te bepalen of onze analyse nauwkeurig genoeg is om jouw bedrijf handvaten te geven.

Als de intake groen licht geeft ontvang je een vragenlijst, afgestemd op jouw type organisatie. Op basis van deze vragenlijst berekenen wij de CO2-uitstoot. Als de standaard in onze ogen afwijkt van de realiteit dan nemen wij dat op in onze toelichting. Het resultaat is een overzichtelijke PDF.

Partnership

Het kan zijn dat wij vaststellen dat jouw type organisatie een CO2-analyse nodig heeft op een hoger detailniveau. Of dat je op zoek bent naar een organisatie die de resultaten aanvult met een uitgebreid adviesrapport en aanvullende consultancy. In dat geval werkt unFootprint samen met ImpactNow. ImpactNow is een expert in het maken van CO2-analyses en in het geven van advies op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. ImpactNow is ervaren op onder andere de ISO14001 standaard en de CO2-prestatieladder.

Resultaat

Je ontvangt een overzichtelijke analyse van de CO2-uitstoot, opgesteld aan de hand van het GHG protocol, dé internationale standaard op het gebied van CO2-analyses.

Word ook onderdeel van de unFootprint community!