Veelgestelde vragen

Vragen over duurzaamheid, boomaanplant of de dienstverlening van unFootprint? Bekijk deze lijst met veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem gerust contact op!

Vragen over duurzaamheid

Het klimaat is de gemiddelde toestand van de atmosfeer over een langere periode in een bepaald gebied. Hierbij wordt ook gekeken naar de jaarlijkse weercyclus en hoe vaak extreem weer voorkomt. Het klimaat verandert doordat de uitstoot van broeikasgassen niet in balans is. Meer weten? Lees hier de uitleg van het KNMI.

Het milieu gaat over de kwaliteit van de biologische leefomgeving, in de lucht, het water en in de grond. Luchtvervuiling, bodemerosie, PFAS in de bodem en de biodiversiteit zijn allemaal onderwerpen die gerelateerd zijn aan het milieu.

Sustainable Development Goals zijn doelstellingen die de Verenigde Naties de wereld heeft gesteld voor 2030. Zij vormen de blauwdruk voor een betere en duurzamere wereld voor iedereen.

Door Trees for the Future te steunen leveren wij een bijdrage aan de volgende 9 Sustainable Development Goals:

SDG 1 - No Poverty

No Poverty

“More than 700 million people, or 10% of the world population, still live in extreme poverty and is struggling to fulfil the most basic needs like health, education, and access to water and sanitation.”
Source: No Poverty – United Nations

SDG 2 - Zero Hunger

Zero hunger

“It is time to rethink how we grow, share and consume our food. If done right, agriculture, forestry and fisheries can provide nutritious food for all and generate decent incomes, while protecting the environment.”
Source: Zero hunger – United Nations

SDG 3 - Good Health and Well-Being

Good health and well-being

“Ensuring healthy lives and promoting the well-being at all ages is essential to sustainable development.”
Source: Good health and well-being – United Nations

SDG 8 - Decent work and economic growth

Decent work and economic growth

“Sustainable economic growth will require societies to create the conditions that allow people to have quality jobs that stimulate the economy while not harming the environment.”
Source: Decent work and economic growth – United Nations

SDG 10 - Reduced Inequalities

Reduced inequalities

“To reduce inequality, policies should be universal in principle, paying attention to the needs of disadvantaged and marginalized populations.”
Source: Reduced inequalities – United Nations

SDG 12 - Responsible Consumption and Production

Responsible consumption and production

“Sustainable consumption and production is about promoting resource and energy efficiency, sustainable infrastructure, and providing access to basic services, green and decent jobs and a better quality of life for all.”
Source: Responsible consumption – United Nations

SDG 13 - Climate Action

Climate action

“Climate change is now affecting every country on every continent. It is disrupting national economies and affecting lives, costing people, communities and countries dearly today and even more tomorrow.”
Source: Climate action – United Nations

SDG 15 - Life on Land

Life on land

“Forests cover 30.7 per cent of the Earth’s surface and, in addition to providing food security and shelter, they are key to combating climate change. By protecting forests, we will also be able to strengthen natural resource management and increase land productivity.”
Source: Life on land – United Nations

SDG 17 - Partnership for the Goals

Partnerships for the goals

“A successful sustainable development agenda requires partnerships between governments, the private sector and civil society. Inclusive partnerships built upon principles and values, a shared vision, and shared goals that place people and the planet at the centre, are needed.”
Source: Partnerships for the goals – United Nations

Vragen over boomaanplant

Bomen nemen het broeikasgas CO2 op. Een toename van het totaal aantal bomen zorgt ervoor dat er over een langere periode CO2 uit de lucht wordt gehaald. Zo draagt het planten van bomen bij aan het verminderen van het klimaatprobleem. Het is echter geen op zichzelf staande oplossing. Een breder scala aan maatregelen is nodig om de klimaatverandering effectief aan te pakken, waaronder het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen en het in balans brengen van onze economie met de grondstoffen die de aarde te bieden heeft. Daarom is onze visie over klimaatverantwoord ondernemen breder dan enkel het stimuleren van boomaanplant. Bedrijven die klimaatverantwoord ondernemen stimuleren duurzame keuzes met het planten van bomen, reduceren hun uitstoot van broeikasgassen en bieden nuttige producten en diensten voor de samenleving.

Via unFootprint is het bijvoorbeeld mogelijk om duurzaam gedrag van klanten te belonen met het laten planten van een boom. Zo kunnen klanten gestimuleerd worden om voor een refurbished of tweedekans product te gaan. Zo kunnen wij de samenleving inspireren om op een leuke manier voor duurzaam te kiezen en daarmee de druk op ons klimaat te verminderen.

Bomen hebben tot slot niet alleen een positief effect op het klimaat, maar ook op het milieu en de mens. Ze bieden een habitat voor talloze planten- en diersoorten, bieden schaduw, verminderen bodemerosie en verbeteren de grond- en luchtkwaliteit. Trees for the Future maakt gebruik van al deze positieve effecten om ervoor te zorgen dat boeren robuuste Forest Gardens kunnen onderhouden in zonovergoten locaties. Deze Forest Garden aanpak stelt boeren in staat het hele jaar door te kunnen oogsten, gevarieerd te eten en hun inkomsten te verhogen, zonder dat de grond uitgeput raakt. Bomen hebben (als ze op de juiste manier geplant worden) zoveel positieve effecten dat we er meer van moeten planten, ook al zijn ze niet de enige oplossing voor het klimaatprobleem.

Wij hebben een uitgebreid antwoord geschreven die uitlegt hoe het nu precies zit met het effect van bomen op het klimaat.

Lees hier onze uitgebreide analyse

Bomen transformeren via fotosynthese het broeikasgas CO2 in glucose (suiker) en zuurstof:

6 CO2 + 12 H2O + photons ➔ C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O
(koolstofdioxide + water + lichtenergie ➔ glucose + zuurstof + water)

De glucose wordt onder andere omgezet in cellulose (waar de cellen van gemaakt worden). Het koolstofelement (C) is daarmee een belangrijke bouwsteen voor de boom. Onderzoeken laten zien dat gedroogde bomen voor meer dan 45% uit koolstof bestaan.

Veel mensen vragen zich af of het voor het klimaat wel zin heeft om bomen te planten. Want geeft een boom die dood gaat niet weer de CO2 die is opgenomen af? Het korte antwoord hierop is dat bomen een positief effect op het klimaat hebben, als de boomaanplant op een juiste manier gebeurd. Hierbij is het belangrijk dat de bodem en de omgeving in balans is, zodat de natuur zichzelf kan herstellen. Daarnaast kan het hout van een boom gebruikt worden om producten van te maken, waarbij de CO2 in het hout opgeslagen blijft en CO2-uitstoot voorkomen wordt omdat er geen plastic uit olie gewonnen hoeft te worden.

Wij hebben een uitgebreid antwoord geschreven die uitlegt hoe het nu precies zit met het effect van bomen op het klimaat.

Lees hier onze uitgebreide analyse

Vragen over Trees for the Future

Wereldwijd zijn er tientallen organisaties die zich bezighouden met het planten van bomen en/of het behouden van bestaand bos. Het is dan ook makkelijk om door de bomen het bos niet meer te zien. Welke organisatie past het beste bij mijn doel? unFootprint heeft een lijst opgesteld met meer dan 30 uitgangspunten en criteria die we gebruiken om boomplantpartners te beoordelen en is op basis daarvan bij Trees for the Future uitgekomen. Lees in dit artikel waarom wij enthousiast zijn over Trees for the Future.

Lees waarom wij samenwerken met Trees for the Future

In het eerste jaar van deelname worden bomen geplant op de erfgrens, om daarmee een levende houtwal te maken. Deze bomen zorgen voor schaduw, beschermen het erf tegen extreem weer en bieden een natuurlijke barrière voor dieren en ongedierte. Daarnaast zorgen fruitbomen voor extra voedsel, dat verkocht of zelf opgegeten kan worden.

Op het veld worden rijen geplaatst met bomen die bekend staan op het vastleggen van stikstof in de grond. Dit is belangrijk in gebieden waar de kwaliteit van de grond onvoldoende is. Dankzij deze bomen is er geen kunstmest nodig. Ook deze bomen kunnen voor voedsel zorgen. Tot slot wordt op verschillende plaatsen fruitbomen geplant.

Doordat de bomen de kwaliteit van de grond verbeteren wordt regen beter in de grond opgenomen in plaats van dat het wegespoelt. Hierdoor ontstaat een groene vruchtbare zone met een eigen microklimaat.

Het resultaat van deze aanpak is dat de deelnemers zien dat de bomen een directe en positieve impact hebben op hun leefomstandigheden. Boeren zijn er dus alles aan gelegen om de bomen te behouden.

Voor meer informatie over Trees for the Future en de impact die ze maken is het 2023 Impact Report beschikbaar.

Om deze vraag te beantwoorden is het goed om vast te stellen wat de prijs van een boom bepaald. De prijs hangt af van:

  • De kosten van de grond;
  • De arbeidskosten;
  • De certificering en controle;
  • De zaden en de boomkwekerij;
  • De controle van het resultaat;
  • De schaal waarop geplant wordt.

Trees for the Future heeft een unieke aanpak ontwikkeld, genaamd de Forest Garden Approach. Met deze aanpak staat het verbeteren van de leefomstandigheden van boeren in de regio centraal. De bomen zijn een middel om dat doel te bereiken. Boeren doen vrijwillig mee aan het programma en zien dankzij de aanpak hun omzet verviervoudigen. Zij worden niet betaald voor het planten van de bomen. Daarnaast zijn zij al eigenaar van de grond, waarmee een andere belangrijke kostenpost wordt getackeld. De training wordt verzorgt door ex-deelnemers van het programma. Zo blijven de kosten laag.

Trees for the Future heeft sinds 1989 meer dan 200 miljoen bomen geplant. Door de jarenlange ervaring en de schaalgrootte kunnen zij dit efficiënt doen. De bomen beginnen als zaden en worden lokaal in een tree nursery tot kleine boompjes gekweekt (van ± 30 cm). Vanuit daar worden ze rechtstreeks naar de locatie gestuurd waar ze geplant worden.

Om te controleren hoe de bomen het doen heeft Trees for the Future een intern boomvolgsysteem ontwikkelt. In de eerste vier jaar wordt de boer bijgestaan door een lokale trainer, die informatie over de bomen doorgeeft. Na afloop hiervan vindt steekproefsgewijs controles plaats.

Trees for the Future is niet gecertificeerd. De reden daarvoor is dat de boomplantorganisatie eigenaar moet zijn van de grond en de bomen om de nodige garanties te kunnen geven. Doordat de boer eigenaar is van de bomen en het rendement van de grond verbetert worden de bomen goed verzorgt. Certificering is duur en tijdrovend en zorgt voor minder betrokkenheid van de boeren.

Gemiddeld zit er bij Trees for the Future een maand tussen het bestellen en het planten van de bomen. Meestal hebben wij de bomen al op voorhand gedoneerd, waardoor ze al CO2 hebben opgenomen op het moment van bestelling!

Vragen over unFootprint

UnFootprint werkt samen met boomplantorganisaties om bomen te planten. Zo kunnen wij al onze aandacht steken om jullie de tools te geven om eenvoudig en efficiënt bomen te doneren, samen met jullie klant.

Het unFootprint platform stelt donateurs in staat om op een eenvoudige (en zelfs automatische) manier donaties te doen. Daardoor kan het platform interessant zijn voor boomplantorganisaties die het aantal donaties wil vergroten. Dat sluit ook aan bij het doel van unFootprint om bedrijven meer positieve impact te laten maken. Wij staan daarom open voor het starten van een nieuwe samenwerking met een andere boomplantorganisatie. Hiervoor is het wel van belang dat jouw organisatie goed aansluit bij de duurzame visie van unFootprint.

Neem voor vragen gerust contact met ons op.

Neem contact op

Vragen over deelname

In de intake beantwoorden wij alle vragen die jullie hebben. Er is ruimte voor een demo en een advies hoe jullie unFootprint het beste in kunnen zetten. Daarnaast kijken wij of er features ontbreken die jullie ervaring beter zal maken, zodat wij dit op kunnen pakken.

Als er aan onze kant vragen zijn of jouw bedrijf bij unFootprint past, dan zullen wij deze ook stellen. Aan het eind van de sessie bepalen we samen of we de samenwerking definitief starten.

De meeste klanten hebben de voorkeur om de intake digitaal te houden. Via onze planningstool kan de intake ingepland worden op een moment dat jullie schikt. Het is voor ons ook mogelijk om, in overleg, op jullie locatie langs te komen.

Absoluut niet. In de intake bepalen we samen of we de samenwerking aangaan.

Wij zijn er voor alle bedrijven die klimaatverantwoord ondernemen of die zich transformeren tot een klimaatverantwoorde onderneming. Bedrijven die niet essentiële producten maken met hoge CO2-uitstoot en ook geen concrete ambitie hebben om de transitie te maken passen niet goed bij onze visie en daarop afgestemde dienstverlening. Daardoor kan deelname tot greenwashing leiden.

Greenwashing heeft nadelige gevolgen voor zowel het klimaat (doordat mensen daardoor minder duurzame keuzes gaan maken) als het bedrijf (dat negatieve publiciteit kan ontvangen). Daarom doen wij er alles aan om greenwashing niet te faciliteren. Als wij de indruk hebben dat ons product voor greenwashing gebruikt zal worden ondanks onze adviezen, dan gaan wij geen partnership aan. Het is in dat geval wel mogelijk via unFootprint bomen te doneren, zolang dit niet gebruikt wordt in

Voor bedrijven die geen partner kunnen worden, is het mogelijk om anoniem bomen te doneren. Hierbij maken wij afspraken, zoals dat deze donaties niet in marketinguitingen gebruikt mogen worden.

Vragen over het abonnement en facturatie

Het abonnement gaat in bij de start van de nieuwe maand.

Word ook onderdeel van de unFootprint community!